Nieuwe leden

Op deze pagina stellen we onze nieuwste leden voor.

Ook via deze weg heten wij ze van harte welkom bij ENTAC en hopen dat ze veel (sportief) plezier bij ons hebben.

(NPM)= non playing member)


Onze laatste nieuwe leden zijn: