Bar/kantine-dienst

Voor het actuele rooster zie de Agenda.

 
Zoals bij iedere vereniging, zijn er ook binnen ENTAC taken die door de eigen leden dienen te worden gedaan.

Eén van de deze taken is het draaien van kantinedienst.

Bij ENTAC hebben we als regel dat de leden die competitie spelen, per seizoen, tenminste één keer een kantinedienst draaien.


De kantinedienst begint:


Kantinedienst "regels"

 

Willen jullie ervoor zorgen dat aan het einde van jullie bardienst alles schoon is gemaakt. Dat betekent:

 

 

Als jij, aan het einde van jouw bardienst, de kantine overdraagt aan iemand anders dan gelden voor die persoon natuurlijk ook de voorgaande regels.
Noteer dan op het barformulier de naam van het lid dat jouw bardienst overneemt.

Conform de afspraken, gemaakt op de ALV, binnen ENTAC, kan het bestuur een boete op leggen aan een lid dat niet op komt dagen voor een bardienst. Deze boete is vastgesteld op 15,- Euro.

Voor een slecht afgemaakte bardienst zal een sanctie worden opgelegd van 5,- Euro.