Belangrijk nieuws afdelingscompetitie

Tijdens het competitieleidersoverleg van 18 november is de nieuwe teamindeling op rating uiteengezet. Lees het hele verslag voor meer duidelijkheid vanaf aankomende voorjaarscompetitie.

Belangrijkste besproken zaken:

  • indeling naar rating

  • nieuwe competitieopzet

  • staken/niet komen opdagen/fraude

Vanaf de aankomende voorjaarscompetitie zullen de teams naar rating worden ingedeeld.

Hetgeen reeds was aangekondigd in de laatste ALV van de afdeling.

Vooralsnog is het de bedoeling dat er een ratingmarge van 35 punten wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat dit het maximale verschil mag zijn tussen spelers.

De competitieleiders zullen hier dus goed naar moeten kijken. Een oplossing kan zijn dat de speler met een hogere rating een team naar boven gaat, of dat de speler met de lagere rating een team zakt. Als er teams worden opgegeven met een rating die hier van afwijkt zal de afdeling Oost deze teams afkeuren en zelf dat team naar rating correct maken.

Dit was een gevoelig punt en werd zoals verwacht veel over gediscussieerd. Als teams worden opgegeven en de rating is niet passend mag dit alleen indien van toepassing worden beargumenteerd. Hier zal dan naar gekeken worden. Verder zal men zich nog buigen over de ratingmarge van 35 punten. Mogelijk wordt deze naar boven bijgesteld.Het doel van deze nieuwe regeling is het voorkomen van ongewenste wedstrijden met te sterke spelers die eigenlijk niet in de betreffende klasse thuishoren.Alsmede een kleinere lijst van invalverboden te krijgen. En dus minder werk/discussie voor de competitieleiders.

Aangezien de nieuwe teamrating voor de teamopgave in voorjaarscompetitie 2016 ten tijde van de opgave nog niet beschikbaar zal zijn, kan als leidraad de huidige rating worden genomen. Deze zal na verwachting weinig afwijken.

Voor de jeugd gelden andere criteria. Omdat het niveauverschil hier per competitie erg kan verschillen, o.a. door nieuwe spelers doorstroming e.d. houden de competitieleiders van de bond zich het recht voor om een geheel nieuw team in een bepaalde klasse te plaatsen. Consequentie is dat een team met de laagste rating dan een klasse zakt.


De uiterste inleverdatum voor teamopgave is 7-12-2015. Dus ruim voor deze tijd zal ENTAC de teams gereed moeten hebben.


Zoals reeds eerder is gecommuniceerd zal er een nieuwe competitieopzet komen.
Dit is ook tijdens de vorige ALV besproken. Hiervoor is een commissie aangesteld en deze zal naar verwachting nog voor het einde van dit jaar met een enquête naar de leden komen.

Een goede inventarisatie is hierbij het doel.

De volgende zaken zullen geënquêteerd worden:


  • Huidige competitie-systeem 10 wedstrijden 3 personen in een team

  • Daviscup-systeem 5 wedstrijden 2/3 personen in een team

  • Duocompetitie 5 wedstrijden 2/3 personen in een team

  • Duitse systeem 10 wedstrijden 3/4 personen in een team

  • Best of 3 games

Doel van de nieuwe opzet is de wens van vele leden om de wedstrijdavond minder lang te laten duren.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze competitie een aanvulling zijn op de bestaande competitie.Gestreefd wordt om vanaf 2017 met de nieuwe competitie-opzet te starten.


Staken/niet opkomen dagen zal vanaf de aankomende competitie grote gevolgen hebben.

Zo zal er altijd een boete zijn en punten in mindering.

Het staken van een wedstrijd zal altijd een arbitragezaak worden. Hetgeen zeer heftige consequenties heeft. Advies naar de leden zal moeten zijn, een wedstrijd moet altijd gespeeld worden, neem in geval van een ernstig incident altijd contact op met de competitieleider van de afdeling (Willy Haak) en vraag wat te doen als een wedstrijd gestaakt dreigt te worden.


Als een wedstrijd niet gespeeld kan worden, altijd contact opnemen, nooit zonder bericht wegblijven.

Als er maar 2 personen aanwezig zijn, dan moet de wedstrijd ook met deze 2 personen worden gespeeld. Communiceer dit altijd met competitieleider van de afdeling (Willy Haak) om een boete te voorkomen.

Vul “NOOIT” een een zomaar een derde naam op het wedstrijdformulier in.

Dit is fraude en zal vanaf aankomende competitie ook altijd lijden tot een arbitragezaak. Hier zal niet meer van worden afgeweken.

Een andere consequentie is dat de persoon die 'fake' op het wedstrijdformulier wordt gezet doorgaans 3 verloren wedstrijden krijgt, hetgeen direct consequentie heeft voor z'n rating en voor de teamopstelling voor de opvolgende competitie.

23 Nov 2015

Terug
Reactie van: jan (27 Nov 2015 08:15 pm)
met "liefhebber" eens. Alle pogingen om de TT sport te promoten worden in één keer weggevaagd. De scheefgroei is er al jaren. Dat kan je niet in 14 dagen wegpoetsen. Vooral bij kleinere verenigen is het verschil tussen de spelers in één team 35 punten of meer. Mogen spelers geen ruimte meer maken voor talentvolle jongeren? Tja wat dan? Mag de competitieleider subjectief besluiten nemen? Is die ruimte er wel in het competitie-reglement? De mededeling op de site van Oost doet mij vermoeden dat de vooroverleg binnen de verenigingen niet mogelijk is geweest en de wedstrijdsecretarissen een dictaat gepresenteerd hebben gekregen. Onvoorstelbaar deze manier van communiceren.

Reactie van: liefhebber (25 Nov 2015 07:58 pm)
Ik neem aan dat de grote verenigingen uit de regio gezamenlijk al druk aan het schrijven zijn aan een brandbrief richting de bond? Het opdringen van een dergelijke (door topsport ingegeven, denkt ik dan maar?) maatregel aan een groep mensen die deze sport beoefent als sociale bezigheid, lijkt mij de sport ernstig te schaden. Binnen een sport die het bij vlagen al erg moeilijk heeft, kunnen dergelijke maatregelen hard aankomen, vrees ik.

Reactie van: Leandro (25 Nov 2015 10:10 am)
Wat een bullshit. Laat het gewoon zoals het is het gaat prima zo naar mij mening.

Reactie van: erik claus (24 Nov 2015 02:46 pm)
Gokje...kost tien procent competitiespelers... angry.

Reactie toevoegen:
Naam:
smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 


0ECxOORCmu
Neem over; de letter op plaats; acht, drie en een